Grafický displej s dotykovým ovládáním

Poskytuje přehledné zobrazení stavů, událostí a historie s možností modifikace grafických ikon. Umožňuje odstřežení a zastřežení, kontrolu a vizualizaci přístupu.

klinkovsky