Dominus3 je navržen tak,
aby Vám dobře sloužil.

Garantujeme

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ
PO DOBU 10 LET
ZÁRUKA 3 ROKY*
S MOŽNOSTÍ PRODLOUŽENÍ

* záruka platí při instalaci odbornou firmou a registraci koncového uživatele. Prodlouženou záruku lze zakoupit až na 5 let.

Poskytujeme

ŠKOLENÍ
ANALÝZU POTŘEB
SPOLUPRÁCI PŘI NÁVRHU PROJEKTU
TECHNICKOU PODPORU

Stáhněte si

BROŽURA

KATALOG

Slovník pojmů

Je zkratek a pojmů příliš mnoho? Objasněte si je zde.

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) monitorují a rozeznávají neoprávněný vstup do střežených oblastí. Včasnou signalizací tyto systémy eliminují potenciální škody.  Systémy se skládají z řídicí ústředny, ovládacích klávesnic, modulů vstupů a výstupů a koncových detektorů.

Systémy elektronické kontroly vstupu (EKV) zajišťují omezení přístupu do určených míst na základě definovaných oprávnění. Uživatelé se identifikují pomocí bezkontaktních identifikačních prvků, kterými může být karta nebo přívešek, případně některý z biometrických principů. Po ověření přístupových práv systém otevře dveře, vjezdovou závoru nebo umožní projít turniketem.

CCTV je anglická zkratka pro uzavřený televizní okruh. V dnešní době se častěji setkáte s pojmem IP kamerový systém nebo IP CCTV. Tyto systémy slouží pro vizuální kontrolu zájmového prostoru. Jejich hlavní části jsou kamery (analogové nebo IP), přenosové trasy (koaxiální nebo datový kabel), záznamové zařízení, monitor a ovládací prvky.

Systémy automatizace budov mají za cíl vytvoření plně automatických vazeb a výměny dat mezi systémy. Například se jedná o zařízení ovládající osvětlení, energie, klimatizaci nebo vytápění. Automatizací a vzájemnou spoluprací zajišťují tyto systémy efektivní fungování budov.

Výraz PERIMETRIE (perimetrická nebo obvodová ochrana) označuje systém ochrany vnějších hranic zájmového prostoru. Detekční prostředky dělíme na optické, mikrovlnné a seizmické. Detekci lze provádět ve volném prostoru, na plotě, pevné konstrukci či bariéře nebo instalací systému do země.

Bezdrátové systémy jsou určeny k zabezpečení objektů s vysokými riziky, kde je potřeba vedle klasického připojení detektorů využít i bezdrátový přenos. Nejčastěji se s bezdrátovými systémy setkáte v muzeu, kde je instalace vedení často omezená. Bezdrátová nadstavba prostor zabezpečí, aniž by výrazně zasáhla do interéru.

Je to nosná kovová lišta ve tvaru U. V případě DOMINUSU 3 se jedná o DIN lištu s integrovanou sběrnicí H-BUS, která zajišťuje datové propojení hlavního modulu ústředny s rozšiřujícími moduly.

Sběrnice je skupina signálových vodičů, která slouží k přenosu dat mezi elektronickými zařízeními. Přenos dat umožňuje stanovený protokol, který funguje jako komunikační standard mezi připojenými moduly.

Zkratka ADN označuje proprietární (vlastní) komunikační protokol na systémové sběrnici Dominus3. S ohledem na požadavky normy pro 4. bezpečnostní třídu je komunikace na sběrnici šifrovaná.

One-wire sběrnice se používá, když je zapotřebí připojit k systému D3 zařízení pomocí jediného signálového vodiče (data a zem). Nejčastěji se tato zařízení využívají pro měření teploty.

Měření a regulace se skládá z čidel, řídicích jednotek a ventilů. Tato zařízení slouží k řízení a optimalizaci vytápění, klimatizace a dalších technologických procesů.

CHCI VĚDĚT VÍC