Případová studie – VŠB, Česká republika

Integrovaný bezpečnostní systém střeží objekty VŠB Technické univerzity v Ostravě

Zadání

Jeden z největších univerzitních kampusů ve střední Evropě najdete na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (dále i VŠB-TUO). Univerzita patří mezi přední vědecko-výzkumná pracoviště v České republice s výrazným dopadem na rozvoj a inovace v oblastech IT, energetiky, nových materiálů a environmentálního inženýrství.

Široké spektrum studijních programů technických, ekonomických a vybraných přírodovědných oborů je realizováno na 7 fakultách, které v desítkách objektů určených k přednáškám, laboratorním a výzkumným činnostem, stejně jako k ubytování a stravování nabízejí zázemí pro téměř 15 000 osob. Univerzita s tak rozsáhlým areálem a odloučenými pracovišti potřebovala systém, který by dokázal nabídnout dostatečnou kapacitu, modulárnost v rozšiřování a otevřenost k integraci se stávajícími systémy používanými v celém areálu.

Vize uživatele byla, aby přístupový a zabezpečovací systém pracoval jako jeden celek, tak aby načtení karty pracovníka školy automaticky nejenom otevřelo dveře, ale i odstřežilo návazné podsystémy v učebnách. Důležitým bodem zadání byla také centrální správa uživatelů a jejich identifikátorů, tak aby byli všichni uživatelé se svými identifikátory, jako jsou karty a hesla, zadáváni do jednoho softwaru, který by zajistil distribuci oprávnění do všech připojených technologií. Celkové řešení muselo nabízet komfortní a uživatelsky přívětivé ovládání se vzdáleným dohledem a ovládáním.

Řešení

Na základě výše zmíněných požadavků jsme jako nejvhodnější řešení zvolili integrovaný bezpečnostní systém Dominus3.

V prvním kroku implementace se provedlo sjednocení softwarů pro správu bezpečnostních technologiích. Nově zajišťuje centrální správu bezpečnostních technologií vizualizační a integrační software C4 od společnosti Gamanet a.s. Tento software dokáže integrovat více než 230 technologií od 126 světových výrobců.

Software zajišťuje jednotnou správu uživatelů a jejich oprávnění. Díky možnosti dědění práv a stromové struktuře organizace je správa uživatelů a jejich identifikátorů i v tak rozsáhlém systému hračka.

Všechny provozní stavy či poruchové a poplachové hlášení se sbíhají na jednom místě, odkud může bezpečnostní oddělení velmi efektivně a rychle sledovat dění v objektech a rychle vydávat povely a kroky k řešení bezpečnostních situací. Stavy všech prvků jsou přehledně zobrazeny v grafických plánech a obsluha systému tak má vždy přesný obrázek stavu i tak rozsáhlého areálu, kterým VŠB-TUO je.

Výsledek

Starší objekty fakult jsou zabezpečeny druhou generací integrovaného bezpečnostního systému Dominus Millennium, který zde již řadu let spolehlivě slouží. Na nových objektech nebo při rekonstrukci stávajících se na budovy VŠB nasazuje již nová generace systému s označením Dominus3. Toto moderní řešení nabízí uživateli vysoký stupeň modulárnosti při budoucích rozšířeních. Dominus3 dokáže připojit až 10 000 detektorů, ve své paměti uloží až 50 000 uživatelů a nabídne kontrolu vstupu až pro 2000 dveří. Jakékoliv rozšíření znamená pouze navýšení licence a uživatel nemusí měnit stávající hardwarové prostředky.

Integrovaný bezpečnostní systém Dominus3 vyniká otevřeností pro integraci s jinými používanými systémy na objektech VŠB. Příkladem může být propojení zabezpečovacího systému Dominus3 s přístupovým systémem, který si škola sama vyvíjí.

Celkově tak získal uživatel centralizovaný bezpečnostní systém s dlouhodobou vizí do budoucna.

Neomezené zabezpečení

Chtěli byste vědět více o této úspěšné realizaci? 

Neváhejte nás kontaktovat!

adam.horak