Dominus3 integrován do grafické nadstavby C4

Správa systému Dominus3 nebyla nikdy jednodušší než nyní díky integraci do vizualizační nadstavby C4, kterou vyvíjí slovenská společnost Gamanet.

Primární funkcí grafické nadstavby C4 je vizualizace a ovládání připojených technologií. C4 dokáže všechny implementované technologie navíc mezi s sebou propojit a získat tak efektivní spolupráci technologií jako jsou kamerovépožárníevakuačnízabezpečovací přístupové systémy. Na dohledovém pracovišti, kde se nainstaluje klientská aplikace se ukazují všechny události z připojených technologií a v případě poplachu v definovaném prostoru může automaticky obsluze na obrazovku vyskočit pohled z navázané kamery.

Snadnou implementaci technologie Dominus3 do C4 zajistí funkce automatického načtení konfigurace. V praxi to znamená, že technik pouze zadá adresu systému a všechny prvky a nastavení je vyčteno z ústředny zcela automaticky. Posledním krokem je přetažení jednotlivých ikon a prvků do vytvořených mapových podkladů.

Nadstavba C4 dokáže také zajistit komplexní správu přístupových identit. V reálném čase pak nadstavba do systému Dominus3 nahrává všechny uživatelské karty, hesla a návazné nastavení. Novou funkcionalitou je možnost vyčtení neznámé karty. Obsluha systému zvolí, na které čtečce v systému chce načítat nové karty a návštěvník objektu pouze přiloží kartu na definované čtečce v systému a identifikátor je automaticky uložen.


 

 

Podporovaná funkcionalita:

  • Monitoring a vizualizace stavů všech prvků
  • Ovládání PZTS (ovládání podsystémů, potvrzení poplachů a poruch, přemostění vstupů, ovládání výstupů)
  • Ovládání SKV (ovládání dveří)
  • Komplexní správa identifikátorů (karty a hesla)
  • Vzdálené načítání neznámých identifikátorů
  • Automatický import konfigurace ze zařízení
  • Synchronizace času

 

 

 

Ovladač (driver) systému Dominus3 lze provozovat v softwaru C4  v aktuálních verzích 2018 SP2 až 2019. Nadstavba C4 běží na moderní architektuře server-klient, kde nejste nijak licenčně omezeni počtem klientských pracovišť.

 

klinkovsky